مدیریت فیش حقوقی پرسنل سازمانی

مدیریت فیش حقوقی پرسنل سازمانی
نام کالا/خدمت دانش بنیان: مدیریت فیش حقوقی پرسنل سازمانی   نام تجاری کالا/خدمت: پروفیش   ویژگیها و مشخصات فنی خاص: امکان مشاهده فیش حقوقی سازمانی و مدیریت درخواست‌ها را انجام می‌دهد. امکان import اطلاعات  در قالب فایل اکسل
متن کامل

سامانه مدیریت درخواستهای استعلام نام خانوادگی ثبت احوال استان خراسان شمالی

سامانه مدیریت درخواستهای استعلام نام خانوادگی ثبت احوال استان خراسان شمالی
نام کالا/خدمت دانش بنیان: سامانه مدیریت درخواستهای استعلام نام خانوادگی ثبت احوال استان خراسان شمالی   نام تجاری کالا/خدمت: پرونام   ویژگیها و مشخصات فنی خاص: در این سامانه کلیه نام خانوادگی‌های ثبت شده استان در سامانه قرار گرفته و شهروندانی که قصد تغییر نام خانوادگی خود را دارند از این طریق درخواست خود را استعلام و ارسال و پیگیری می‌کنند. که به صورت جریان کار هوشمند عملیات انجام می‌شود.
متن کامل

سامانه مدیریت بودجه های علوم پزشکی استان خراسان شمالی

سامانه مدیریت بودجه های علوم پزشکی استان خراسان شمالی
نام کالا/خدمت دانش بنیان: سامانه مدیریت بودجه های علوم پزشکی استان خراسان شمالی   نام تجاری کالا/خدمت: بودجه   ویژگیها و مشخصات فنی خاص: این سامانه مدیریت جریان کار ارسال و دریافت میزان بودجه‌های تفیکیکی واحد‌های مختلف زیر نظر علوم پزشکی استان را مکانیزه می‌کند. که در هفت فصل اطلاعات طبقه‌بندی شده‌اند.
متن کامل

سامانه تحت اندروید خبر خوان

سامانه تحت اندروید خبر خوان
نام کالا/خدمت دانش بنیان: سامانه تحت اندروید خبر خوان   نام تجاری کالا/خدمت: خبرخوان شیروان   ویژگیها و مشخصات فنی خاص: نرم افزاری برای اندروید که اطلاعات سایت خبری شیروان را در قالب کاربر پسند و امکانات ویژه دسته‌بندی می‌نماید.
متن کامل

نرم افزار جامع مدیریت انجمن (شبکه اجتماعی-سازمانی جامع)

نام کالا/خدمت دانش بنیان: نرم افزار جامع مدیریت انجمن (شبکه اجتماعی-سازمانی جامع)   نام تجاری کالا/خدمت: پروسیس   ویژگیها و مشخصات فنی خاص: در این سامانه که به عنوان نرم افزار اصلی پروفا محسوب میشود، یک زیر ساخت استاندارد برای طراحی یک شبکه اجتماعی برای شهرهای مختلف کشور در نظر گرفته شده است. که کامپوننت های مختلفی دارد. تعدادی از کامپوننت های این سامانه منحصر به فرد است و مزیت ویژه دیگر یکپارچه سازی و ایجاد زیرساخت مناسب برای ایجاد شهر هوشمند میباشد.
متن کامل